Publicaties

Monografieën

2026 De eeuw van Hildebrand. Het leven van Nicolaas Beets. Amsterdam: Prometheus (te verschijnen)
2023 De ontdekking van Insulinde. Op reis in Nederlands-Indië in de negentiende eeuw. Amsterdam: Prometheus, 2023. Tweede druk 2024.
2019 Rick Honings & Lotte Jensen, Romantici en revolutionairen. Literatuur en schrijverschap in Nederland in de 18e en 19e eeuw. Amsterdam: Prometheus, 2019. pdf
2018 Star Authors in the Age of Romanticism. Literary Celebrity in the Netherlands. Leiden: Leiden University Press, 2018. pdf
2017 Majoor van het Menselijk Leed. Leven, werk en imago van Herman Brusselmans. Amsterdam: Prometheus, 2017.
2016 De dichter als idool. Literaire roem in de negentiende eeuw. Amsterdam: Bert Bakker, 2016. pdf, pdf pdf
2013 Rick Honings & Peter van Zonneveld, De gefnuikte arend. Het leven van Willem Bilderdijk. Amsterdam: Bert Bakker, 2013. Tweede druk 2016 pdf, pdf
2011 Geleerdheids zetel, Hollands roem! Het literaire leven in Leiden 1760-1860. Leiden: Primavera Pers, 2011. Tevens verschenen als proefschrift Universiteit Leiden. pdf 1,2,3

Redactie van boeken

2024 The Malay Archipelago trough Travellers’ Eyes (1800-1900). Redactie: Judith E. Bosnak & Rick Honings. Singapore: NUS Press, 2024 (te verschijnen).
Cermin Poskolonial. Membaca Kembali Sastra Hindia Belanda. [Indonesische vertaling van De postkoloniale spiegel]. Redactie: Rick Honings, Coen van ’t Veer & Jacqueline Bel. Vertaald door en met een voorwoord van Rhomayda Alfa Aimah. Jakarta: Obor, 2024. pdf en pdf
2023 Animals in Dutch Travel Writing, 1800-Present. Redactie: Rick Honings & Esther Op de Beek. Leiden: Leiden University Press, 2023. pdf
Travelling the Dutch East Indies. Historical Perspectives and Literary Representations. Redactie: Doris Jedamski & Rick Honings. Hilversum: Verloren, 2023. pdf
Iconische schrijvers. Geschiedenis van het Nederlandse auteursportret. Redactie: Sander Bax, Lieke van Deinsen, Rick Honings & Bertram Mourits. Zutphen: Walburg Pers, 2023.
2021 De postkoloniale spiegel. De Nederlands-Indische letteren herlezen. Redactie: Rick Honings, Coen van ’t Veer & Jacqueline Bel. Leiden: Leiden University Press, 2021. pdf
2020 Een sublieme nalatenschap. De erfenis van Willem Bilderdijk. Redactie: Rick Honings & Gert-Jan Johannes. Leiden: Leiden University Press, 2020.
2018 Language, Literature and the Construction of a Dutch National Identity (1780-1830). Redactie: Rick Honings, Gijsbert Rutten & Ton van Kalmthout. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018.
Van Constantijntje tot Tonio. Het dode kind in de Nederlandse literatuur. Redactie: Rick Honings, Olga van Marion & Tim Vergeer. Hilversum: Verloren, 2018.
2017 Idolizing Authorship. Literary Celebrity and the Construction of Identity, 1800 to Present. Redactie: Gaston Franssen & Rick Honings. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017.
2016 Celebrity Authorship and Afterlives in English and American Literature. Redactie: Gaston Franssen & Rick Honings. London: Palgrave Macmillan, 2016.
2015 Illness and Literature in the Low Countries. From the Middle Ages until the 21th Century. Redactie: Jaap Grave, Rick Honings & Bettina Noak. Göttingen: V&R Unipress, 2015.
Een tint van het Indische Oosten. Reizen in Insulinde 1800-1950. Redactie: Rick Honings & Peter van Zonneveld. Hilversum: Verloren, 2015.
2014 Schokkende boeken! Redactie: Rick Honings, Lotte Jensen & Olga van Marion. Hilversum: Verloren, 2014.
2013 Ellendige levens. Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw. Redactie: Rick Honings & Olf Praamstra. Hilversum: Verloren, 2013.
2012 Strijd! Polemiek en conflict in de Nederlandse letteren. Redactie: Suzanne Fagel, Eep Francken & Rick Honings. Leiden: Leiden University Press, 2012.
Pornografie in de Nederlandse literatuur. Redactie: Joost van Driel & Rick Honings. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2012.
2011 Vrouw van het Vaderland. Jacoba van Beieren in literatuur en kunst. Redactie: Rick Honings & Olga van Marion. Haarlem: Kastelenstichting Holland en Zeeland, 2011.

Overige boekuitgaven

2024 Een Indische vrouw in Maleisië. Een onbekend reisverhaal van Dé-Lilah uit 1897. Ed. Rick Honings, Olf Praamstra & Coen van ’t Veer. Zutphen: Walburg Pers, 2024 (te verschijnen).
Toerisme in Nederlands-Indië, 1870-1945. Samenstelling: Rick Honings & Nick Tomberge. Hilversum: Verloren, 2024 (te verschijnen).
2021 Louis Couperus, De stille kracht. Samengesteld door: Rick Honings & Olf Praamstra. Tekst in context 15. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2021. Inclusief Docentenhandleiding, door Rick Honings, Olf Praamstra & Coen van ’t Veer. Pdf
Honings-George. Een familiegeschiedenis in foto’s. Leiden: Salvia Pers, 2021. pdf en pdf
Het land van ‘Oosterzonnegloed’. Sporen van Indië in negentiende-eeuwse schrijversarchieven. Oratie, uitgesproken op 13 september 2021. Leiden: Primavera Pers, 2021. pdf
2020 Het eiland van vuurrazernij. De Krakatau-ramp van 1883 en de Nederlandse literatuur. 29ste Bert van Selm-lezing. Leiden: Primavera Pers, 2020. pdf
2019 Mijn tranen stromen nog. Gedichten van Willem Bilderdijk & Katharina Wilhelmina Schweickhardt over de dood van hun kinderen. Bezorgd, ingeleid en toegelicht door Rick Honings & Marinus van Hattum. Amstelveen: EON Pers, 2019. pdf
2015 Frans Kellendonk, Verzameld werk. Twee delen in een cassette. Bezorgd door Jaap Goedegebuure & Rick Honings. Amsterdam: Querido, 2015.
Luisterboek Frans Kellendonk, Mystiek Lichaam. Toegelicht door Rick Honings & Jaap Goedegebuure. Voorgelezen door Ilja Leonard Pfeijffer. Amsterdam: Rubinstein, 2015. pdf
2014 Hildebrand, Camera Obscura. Samengesteld door: Rick Honings & Peter van Zonneveld. Tekst in Context 12. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014.
2012 Het onbedwingbare hart. Een keuze uit het werk van de Leidse dichter Johannes le Francq van Berkhey (1729-1812). Bezorgd, ingeleid en toegelicht door Rick Honings. Zoeterwoude: Astraea, 2012. pdf
2006 Ô bloem der steden. Bilderdijk en Leiden. Catalogus bij de tentoonstelling ter herdenking van Bilderdijks tweehonderdvijftigste geboortejaar op 7 september 2006. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden, 2006.
François HaverSchmidt, Met de vrienden op reis in Zwitserland in 1881. Ingeleid en toegelicht door Rick Honings. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden, 2006.

Redactie van themanummers

2024 Western and Asian travel perspectives on Indonesia, 1850-1950, Wacana. Journal of the Humanities of Indonesia 25 (2024) 1-2Redactie: Rick Honings, Judith E. Bosnak & Coen van ’t Veer. Website Wacana. 
Toerisme en kolonialismeDe Moderne Tijd 8 (2024) 3. Redactie: Rick Honings & Nick Tomberge (te verschijnen).
Dieren, Indische Letteren 39 (2024) 2. Redactie: Rick Honings & Esther Op de Beek. 
2022 Recente perspectieven op Nederlandse reisliteratuur, Internationale Neerlandistiek 60 (2022) 2. Redactie: Rick Honings & Esther Op de Beek.
Reizen in de tijd van Bilderdijk, Jaarboek Bilderdijk 3 (2022). Redactie: Rick Honings, Lotte Jensen, Gert-Jan Johannes & Ton Van Kalmthout.
Kritische stemmen, Indische Letteren 37 (2022) 3. Redactie: Rick Honings & Coen van ’t Veer.
2021 Wetenschappers op reis, De Boekenwereld 37 (2021) 4. Redactie: Rick Honings & Kasper van Ommen.
Op reis in Nederlands-Indië, Indische Letteren 36 (2021) 4. Redactie: Rick Honings & Nick Tomberge.
Rampen in de tijd van Bilderdijk, Jaarboek Bilderdijk 2 (2021). Redactie: Rick Honings, Lotte Jensen & Gert-Jan Johannes.
2020 Jaarboek Bilderdijk 1 (2020). Redactie: Rick Honings en Gert-Jan Johannes.
2018 Multatuli nu. Nieuwe perspectieven op Eduard Douwes Dekker en zijn werk’, Indische Letteren 33 (2018) 1. Redactie: Jacqueline Bel, Rick Honings & Jaap Grave.
2017 The Return of the Author in the field of Dutch Studies, Werkwinkel 12 (2017) 2. Redactie: Sander Bax & Rick Honings.
2016 Na 160 jaar. Nieuwe perspectieven op Hendrik Tollens, De Negentiende Eeuw 40 (2016) 3. Redactie: Rick Honings & Lotte Jensen.
2014 Literaire fancultuur in de negentiende en twintigste eeuw, Spiegel der Letteren 56 (2014) 3. Redactie: Gaston Franssen & Rick Honings.
2012 Meinard Tydeman, Tijdschrift voor Biografie 1 (2012) 2. Redactie: Rick Honings, Alpita de Jong & Gijsbert Rutten.

Wetenschappelijke artikelen

2024 A masculine housewife with taste. Autrian traveller Ida Pfeiffer in the Netherlands East Indies (1851-1853), in: Wacana. Journal of the Humanities of Indonesia 25 (2024) 1, 1-25. pdf
‘Introduction. Western and Asian travel perspectives on Indonesia (1850-1950)’, in: Wacana. Journal of the Humanities of Indonesia 25 (2024) 1, v-ix. pdf
Rick Honings & Nick Tomberge, ‘Toerisme en kolonialisme. Inleiding’, in: De Moderne Tijd 8 (2024) 2 (te verschijnen).
‘Een toeristische totok in de tropen. Justus van Maurik op reis in Nederlands-Indië’, in: De Moderne Tijd 8 (2024) 3 (te verschijnen).
‘Krokodillen, karbouwen en krekels. Dieren in Nederlands-Indische reisverhalen in de negentiende eeuw’, in: Indische Letteren 39 (2024), 51-70. pdf
“Dat hele Indonesië interesseert ons geen barst”. De koloniale herinnering in het werk van J.J. Voskuil’, in: Indische Letteren 39 (2024), 4-44. pdf
2023 ‘Onder de banier van het kruis. De zendingreis van Leonard Johannes van Rhijn naar Indië, in: Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans 30 (2023) 2, 3-28. pdf
Bezwaren tegen den geest der eeuw (1823). Een geruchtmakend geschrift uit de Leidse “Domperfabriek”‘, in: Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2022. Amsterdam 2023, 95-120. pdf
‘Naar het land van de “koppensnellers”. De Indische reis van Ida Pfeiffer’, in: Accolade 16 (2023), 40-53. pdf
Rick Honings & Ton van Kalmthout, ‘Tweehonderd jaar Bezwaren tegen den geest der eeuw. De betekenis van 1823 voor 2023 volgens Kees van der Staaij’, in: Jaarboek Bilderdijk 4 (2023), 52-65. pdf
‘Redactioneel’, in: Jaarboek Bilderdijk 4 (2023), 7-9. pdf
2022 ‘Guardians of the Colony. Nineteenth-Century Military Travellers in the Dutch East Indies’, in: Studies in Travel Writing (2022), 1-26. pdf
‘Naar het “Verlokkend Oost”. De onderzoeksreizen van Carl Ludwig Blume in Indië’, in: Jaarboek Bilderdijk 3 (2022), 87-103. pdf
‘Redactioneel’, in: Jaarboek Bilderdijk 3 (2022), 7-10. pdf
‘Een kritische koloniaal. Jacob Haafner over Batavia, geweld en “verindischen”‘, in: Indische Letteren 37 (2022), 116-134. pdf
‘Spiegelpaleis Indië. Javanen, Europeanen en Indo-Europeanen in de reisverhalen van Johannes Olivier’, in: Internationale Neerlandistiek 60 (2022), 149-174. pdf
Rick Honings & Esther Op de Beek, ‘Recente perspectieven op Nederlandse reisliteratuur’, in: Internationale Neerlandistiek 60 (2022), 121-128. pdf
‘A preacher’s perspective. Sytze Roorda van Eysinga’s representation of the Dutch East Indies’, in: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia 178 (2022), 1-29. Pdf
‘De (mythe van de) luie Javaan. De koloniale standpunten van een vader en zijn zoon (over Sytze en Philippus Pieter Roorda van Eysinga)’, in: Neerlandica Wratislaviensia 32 (2022), 35-53. pdf
2021 ‘“Eene stalen ziel in een metaal ligchaam”. De reis van N.W. Schmal, vrijwillige jager te paard op Java’, in: Indische Letteren 36 (2021), 253-278. pdf
‘Redactioneel’, in: Indische Letteren 36 (2021), 249-252. pdf
‘Een botanicus in de tropen. Caspar Georg Carl Reinwardt op reis in Indië’, in: De Boekenwereld 37 (2021) 4, 34-41. Pdf
‘Een vaccinator op bezoek bij Bilderdijk. P.P. Roorda van Eysinga in Haarlem en Indië’, in: Jaarboek Bilderdijk 2 (2021), 141-155. pdf
‘Een zinloze dood in het laatste restje tropisch Nederland. Een bijdrage van Noud Scheepers aan de Nieuw Guinea-literatuur’, in: Indische Letteren 36 (2021), 163-186. pdf
2020 ‘Krakatau on fire. The disaster of 1883 in Dutch colonial literature: a postcolonial approach’, in: Paradigma Jurnal Kajian Budaya 10 (2020) 3, 261-276. pdf
 Judith E. Bosnak & Rick Honings, “Behoed ons arme volk voor de vulkaan-poëten”. De literaire verwerking van de Krakatau-ramp van 1883 in Nederland en Indonesië’, in: Lotte Jensen (red.), Crisis en catastrofe. De Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw. Themanummer De Moderne Tijd 4 (2020) 3-4, 382-422. pdf
‘“Kampong smells”, Guna-guna and “Indigenous Perkara’s”. The representation of Indonesians in the work of P.A. Daum, in: Dutch Crossing. Journal of Low Countries Studies (2020), 1-18.
Lotte van den Bosch & Rick Honings, ‘“Wat ben ik blij, dat ik eindelijk “ontzusterd” ben!” Een juridisch perspectief op P.A. Daums laatste novelle’, in: Indische Letteren 35 (2020), 218-238. pdf
‘Een onbekende vriendschap. Over Willem Bilderdijk en Franciscus Schluymer’ in: Jaarboek Bilderdijk 1 (2020), 13-40. pdf
‘“Ik kan U zeggen, dierbare, dat ik overkropt was van droefheid”. Een brief over Bilderdijks begrafenis’, in: Jaarboek Bilderdijk 1 (2020), 91-99. pdf
2019 ‘Der keerlen God’ op het toneel. Willem Bilderdijks treurspel Floris de Vijfde (1808)’, in: De Moderne Tijd 3 (2019), 298-323. pdf
‘De vrouwelijke Robinson. Masculiniteit en kolonialisme in drie Nederlandse robinsonades’, in: Jaarboek De Achttiende Eeuw (2019), 45-65. pdf
‘Een Zuid-Afrikaan in Réveil-kringen. S.J. du Toit op reis in Nederland’, in: Het Bilderdijk-Museum 36 36 (2019), 25-27. pdf
2018 ‘Vriendelijke huisgezellen of “ingevleeschde” duivels’. Willem Bilderdijk en de dieren’, in: De Moderne Tijd 2 (2018), 3-4, 197-225. pdf
Amalia Astari & Rick Honings, ‘Met Ot en Sien naar Indië. Kritische kanttekeningen bij een klassiek kinderboek’, in: Internationale Neerlandistiek 56 (2018), 99-120. pdf
 Lotte Jensen & Rick Honings, ‘“Het zomersch land onder de vuren lucht”. Over de toekomst van de studie van de Nederlandse letterkunde’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 134 (2018), 89-102. pdf

Rick Honings & Marinus van Hattum, ‘Een kleine schat in een zinken kist. Onbekende brieven en een boerenbedrieger van Bilderdijk’, Het Bilderdijk-Museum 35 (2018), 15-28. pdf

Jacqueline Bel & Rick Honings, ‘Multatuli nu. Inleiding’, in: Jacqueline Bel, Rick Honings & Jaap Grave, Multatuli nu. Nieuwe perspectieven op Eduard Douwes Dekker en zijn werk. Indische Letteren 33 (2018), 7-17 pdf

2017 ‘The Most Famous Writer of the Low Countries. Herman Brusselmans: Star Author and (Unwilling) Public Intellectual’, in: Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies 12 (2017) 2, 41-64. pdf
Sander Bax & Rick Honings, ‘Introduction: The Return of the Author in the Field of Dutch Studies’, in: Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies 12 (2017) 2, 15-19. pdf
‘We mogen toch wel eens lachen zeker? Humor, parodie en experiment in het werk van Herman Brusselmans’, in: Ons Erfdeel (2017) 3, 34-43. pdf
2016 ‘Oedipus in Vlaanderen. De moederfiguur in het werk van Herman Brusselmans’, in: Tydkrif vir Nederlands en Afrikaans 23/2 (2016), 64-83. pdf
‘Bescheidenheid en Bilderdijkiaans bewustzijn’. De paradox van Hendrik Tollens’ self-fashioning’, in: De Negentiende Eeuw 40 (2016), 215-233. pdf
Lotte Jensen & Rick Honings, ‘Nieuwe perspectieven op Hendrik Tollens’, in: De Negentiende Eeuw 40 (2016), 145-152. pdf
‘Literaire toeristen, dwepers en manuscriptenjagers. Fancultuur in de tijd van Bilderdijk en Da Costa’, in: Het Bilderdijk-Museum 33 (2016), 1-7. pdf
‘Gadis sepuluh tahun dan wacana colonial. Anna Abrahamsz di Jawa tahun 1848’ [Indonesian translation of ‘Een tienjarig meisje en het koloniale discours. Anna Abrahamsz op Java in 1848’], in: Eliza Gustinelly, Munif Yusuf & Kees Groeneboer (red.) Empat Puluh Lima Tahun Studi Belanda di Indonesia / Vijfenveertig Jaar Studie Nederlands in Indonesië. Depok: Universitas Indonesia, 2016, 249-260. pdf
2015 ‘Een tienjarig meisje en het koloniale discours. Anna Abrahamsz op Java’, Indische Letteren 30 (2015), 106-119.
Berend Eijkhout & Rick Honings, ‘“Het is helemaal niet onbegrijpelijk”. Lucebert lezen aan de hand van Stravinsky’, in: Zacht Lawijd 14 (2015), 72-93. pdf
‘A Poor, Inspired and Melancholy Poet. Willem Bilderdijk: a Calvinist Celebrity’, The Low Countries 23 (2015), 252-263. pdf
‘“Zet maar eens een kathedraal neer met z’n allen”. Frans Kellendonk, polemist en ongelovige gelovige’, in: Extaze. Literair tijdschrift 14 (2015), 69-79. pdf
2014 ‘De roem van het “Rijntje”. Literaire celebrity culture rond Elias Annes Borger’, in: De Negentiende Eeuw 38 (2014), 269-293. pdf
‘“Mijn Heer, ben jy die groote Poëet!” Literair toerisme in de vroege negentiende eeuw’, in: Spiegel der Letteren 56 (2014), 279-307. pdf
Gaston Franssen & Rick Honings, ‘Literaire fancultuur in Nederland. Bij wijze van inleiding’, in: Spiegel der Letteren 56 (2014), 243-247. pdf
Rick Honings & Steven Honings, ‘Voer voor psychiaters. Willem Bilderdijk als patiënt’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 130 (2014), 181-203. pdf
‘De mythe van de dichter. Willem Bilderdijks beroemdheidscultus’, in: Nederlandse Letterkunde 19 (2014), 1-32. pdf
Olga van Marion, Rick Honings & Lotte Jensen, ‘Fact or Fiction. Literary representations of Jacqueline of Bavaria 1600-1850’, in: Publication du Centre Européen d’études Bourguignonnes (XIVe-XVIe s.) 54 (2014), 161-178. pdf
‘Bilderdijk Superstar. Literaire fancultuur in de negentiende eeuw’, in: Willem. Tijdschrift van de eeuw (2014), 6-23. pdf
‘Geleerdheids wieg en liefste bakermat. Het beeld van Leiden in de negentiende eeuw’, in: Rozenberg Quarterly: the Magazine (2014).
2013 ‘Een vrolijk tuchtigende schoolmeester. Studentensatire in de tweede helft van de achttiende eeuw’, in: De Achttiende Eeuw 45 (2013), 162-185.
‘Indië in de marge. Exotische ingrediënten in de Nederlandse literatuur’, in: Indische Letteren 28 (2013), 284-301.
2012 ‘Genezen, uit ingeschapen neiging geboren. Boerhaave en het geniebegrip in de negentiende eeuw’, in: Spiegel der Letteren 54 (2012), 491-508. pdf
‘Een ruwe diamant, maar van het eerste water’. Het Vondel-beeld in de vroege negentiende eeuw’, in: De Zeventiende Eeuw 28 (2012), 176-195. pdf
Rick Honings & Arnold Lubbers, ‘Dutch Institutional Reading Culture in the Early Nineteenth Century. An Exploration and a Comparison’, in: Journal of Dutch Literature 3 (2012), 21-46. pdf
‘Van grootste dichter tot rijmelende kwakzalver. Multatuli’s aanval op Willem Bilderdijk’, in: Over Multatuli 35 (2012), 4-21.
‘The Melodramatic Era. Theatre in Leiden in the First Half of the Nineteenth Century’, in: Neerlandica Wratislaviensia 20 (2012), 93-112. pdf
2011 ‘Een student bij de grijze heren. Nicolaas Beets en de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen’, in: De Negentiende Eeuw 35 (2011), 154-168. pdf
‘Een zoet vergif voor verstand en hart. De ontwikkeling van de leescultuur in Leiden, 1760-1860’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 127 (2011), 263-289. pdf
‘Een nieuwe grondwet, een nieuw geluid. De Maatschappij, Siegenbeek en de revolutie van 1848’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2009-2010. Leiden: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2011, 82-94.
2010 ‘“Toongeefster van den goeden smaak”. De Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen, 1813-1833’, in: Nederlandse Letterkunde 15 (2010), 103-125.
‘De verstoring van de Muzen. De Belgische Opstand en het literaire leven’, in: Spiegel der Letteren 52 (2010), 307-336. pdf
Rick Honings & Gijsbert Rutten, ‘De droom van Hendrik van Wijn. Een interdisciplinaire benadering van de genootschappelijke praktijk’, in: Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek 28 (2010), 135-162. pdf
‘De Groningse Oscar Wilde. Over de literaire positionering van Jean Pierre Rawie’, in: Vooys. Tijdschrift voor letteren 28 (2010), 104-116.
‘De verguisde “Rembrandt der dichters”. Bilderdijk in de context van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde’, in: Het Bilderdijk-Museum 27 (2010), 9-16.`
Rick Honings & Peter van Zonneveld, ‘Het klapwieken van de gefnuikte arend. Een biografie van Willem Bilderdijk’, in: Biografie Bulletin 20 (2010), 44-51.
‘Indische schipbreukpoëzie. De ondergang van de Willem I (1837) als prijsvraagonderwerp’, in: Indische Letteren 25 (2010), 194-207.
‘“Dat lasterschrift! – helaas! – moest nog te voorschyn komen”. Over het antistadhouderlijke pamflet De Oranjeboomen (1782)’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 33 (2010), 11-24.
2009 ‘Bij Bilderdijk aan tafel. Een bijzonder ooggetuigenverslag van Robert Southey uit 1825’, in: Het Bilderdijk-Museum 26 (2009), 1-13.
‘“Oranje boven! Het Vrycorps onder!” De letterkundige verwerking van het oproer van “1784” in Leiden’, in: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken (2009), 109-133. pdf

Vakpublicaties

2024 Ot en Sien in Nederlandsch Oost-Indië‘. Jan Ligthart en H. Scheepstra, 1911’, website www.literatuurgeschiedenis.org, 19 februari 2024. pdf
Journaal eener Oostindiesche Reis. Anna Abrahamsz, 1847-1848′, website www.literatuurgeschiedenis.org, 9 februari 2024.
Anna, Ot en Sien in de tropen. Koloniale kinderboeken door en voor kinderen’, in: SGKJ-Berichten 106 (2024), 3-6. pdf
2023 Rick Honings, Olf Praamstra Nick Tomberge & Coen van ’t Veer, ‘Het Indisch Oud-Paspoortarchief als bron voor biografisch onderzoek’ , in: Neerlandistiek. Online tijdschrift voor taal- en letterkunde, 22 december 2023.
Rick Honings & Sjef Barbiers, ‘Stoppen met de internationale studie Nederlands? “Nederlands is groter dan Nederland’, in: Nederlands Dagblad, 9 februari 2023.
‘o Mia Divinita. Bilderdijk’s love letters’, in: Leiden Special Collections Blog, februari 2023.
2022 Rick Honings, Olf Praamstra & Nick Tomberge, ‘Sporen van Multatuli in Indonesië’, in: Neerlandistiek. Online tijdschrift voor taal- en letterkunde, 5 november 2022.
‘Een schooleditie van De stille kracht‘, in: Arabesken 30 (2022) 60, 16-24. pdf
‘Bilderdijks doodsportret, haarlokken en dodenmasker’, in: Terebinth. Tijdschrift voor funerair erfgoed 36 (2022) 4, 11. pdf
‘Verbrijzeld Leiden. Het laatste nieuws over de buskruitramp van 1807’, in: Gazet van Leiden. Leidse journalistiek toen nu en straks, november 2022. pdf
Nathalie Haak & Rick Honings, ‘”Moeder, vertel eens wat van Adolf Hitler! Naziboeken voor de Nederlandse jeugd’, in: Zacht Lawijd 21 (2022) 1-2, 84-101. pdf
‘”Gy ziet dus, dat het een hondsvod is”. Willem Bilderdijk en zijn uitgevers’, in: De Boekenwereld 38 (2022) 1, 34-37. pdf
‘P.A. Daum. Chroniqueur van “tempo doeloe”‘, website www.literatuurgeschiedenis.org,  3 oktober 2022.
‘Aan den Rijn. Elias Annes Borger, 1821’, website www.literatuurgeschiedenis.org, 3 oktober 2022.
2021 ‘Tears behind a manuscript. The tragic history of a Dutch East Indies’ officer’, in: Leiden Special Collections Blog, december 2021
‘Laat Indonesiërs “ons” koloniaal verleden onderzoeken’, in: Trouw, 19 november 2021. pdf
2020 ‘”Toen Knaap mij de laatste maal knipte”. Leidse studenten in de ban van Piet Paaltjens’, in: De Boekenwereld 36 (2020) 4, 42-49. pdf
‘In het “maagdverleidend jager pakjen”. Nieuwe documenten over de Leidse Jagers’, in: De Boekenwereld 36 (2020) 4, 32-37. pdf
‘Bilderdijk’s eyebrows. Romantic relic worship in the 19th century’, in: Leiden Special Collections Blog, december 2020.
‘Stemmen van de kolonie. Op reis door Nederlands-Indië tussen 1800 en 1945’, in: Indies Tijdschrift (2020) 1, 24-25. pdf
2019 ‘“Holland groeit weêr! Holland bloeit weêr!” Censuur in Nederland in de tijd van Napoleon’, in: De Boekenwereld 35 (2019), 4-11. pdf
‘De dood in Duitsland. Uit de correspondentie van Willem Bilderdijk en Katharina Wilhelmina Schweickhardt’, in: Nieuw Letterkundig Magazijn 36/2 (2019), 24-29. pdf
‘Een madeliefje op een molm van lijken. Over de dood en het graf van Nicolaas Beets’, in: Terebinth. Tijdschrift voor funerair erfgoed 33 (2019), 26. pdf
2017 ‘Naakt Bilderdijk citeren in gebarentaal. Over Willem Bilderdijk en Herman Brusselmans’, Het Bilderdijk-Museum 34 (2017), 11-12. pdf
2016 ‘De Nederlandse Victor Hugo. Nicolaas Beets gehuldigd in 1884’, in: Neerlandia 120 (2016) 4, 4-17. pdf
‘De Bezwaren en de Biblebelt. Isaäc da Costa’s strijdschrift uit 1823’, Nieuw Letterkundig Magazijn 24 (2016), 30-34. pdf
André Bouwman & Rick Honings, ‘Tweehonderdvijftig jaar Maatschappij der Nederlandse Letterkunde’, in: De Boekenwereld 32:2 (2016), 72-77. pdf
‘De bekroonde melancholicus. Willem Bilderdijk’, http://www.schrijverskabinet.nl, gepubliceerd op 13 oktober 2016.
2014 ‘Vaderlandsliefde en literatuur. Nederlandse letterkunde op school in de vroege negentiende eeuw’, in: Levende Talen Magazine 101 (2014), 6-11. pdf
2013 ‘Ruig, onharmonisch, verscheurd. Gerrit Komrij over Willem Bilderdijk’, in: Nieuw Letterkundig Magazijn 31 (2013), 93-98.
2012 ‘Historische Bilderdijk-sensatie in Berlijn. De doopvont van Julius Willem’, in: Nieuw Letterkundig Magazijn 30 (2012), 38-41.
‘De hoop des wederziens. De tragiek van de vergeten dichter Jan de Kruyff jr. (1753-1821)’, in: Nieuw Letterkundig Magazijn 30 (2012), 7-10.
‘Levenslijden versus levensgenot. Bilderdijk en Goethe: verwant en verschillend’, in: Nieuw Letterkundig Magazijn 30 (2012), 42-46. [Ook gepubliceerd in: Büchmania 13 (2016), 71-76].
‘Een zeer onleuke klootzak. Herman Brusselmans over Arnon Grunberg’, in: Blauwe Maandagen. Over leven en werk van Arnon Grunberg nr. 4 (2012), 42-48. pdf
2011 ‘“Een te groot geluid in een te kleine kamer”. Godfried Bomans en de sleutel tot Bilderdijk’, in: Nieuw Letterkundig Magazijn 29 (2011), 68-70.
‘Een treurige figuur en een valse profeet. H.A. Gomperts en de Bilderdijk-herdenking van 1956’, in: Nieuw Letterkundig Magazijn 29 (2011), 30-32.
‘“Een kogel voor de Leidse kop”. Johannes le Francq van Berkhey in 1774’, in: Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 3 (2011), 5-10. pdf
‘Bejubeld en bespot. Een eerste druk van Rhijnvis Feiths Julia’, in: Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 1 (2011), 8-9. pdf
2010 ‘De indruk van het onmetelijke. Reizen naar Zwitserland in de negentiende eeuw’, in: Schoutambt en Heerlijkheid 24 (2010), 17-24. pdf
2009 ‘Goud voor de Tweede Vondel. Bilderdijks erepenning vanwege de Maatschappij uit 1830’, in: Nieuw Letterkundig Magazijn 27 (2009), 37-45.
‘Van zaadkorrel tot breedgetakte boom. De ontkieming van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde’, in: Nieuw Letterkundig Magazijn 27 (2009), 8-15.
Rick Honings & Max van Duijn, ‘“Ik denk dat ik iets van een antropoloog heb”. Interview met Ton Anbeek’, in: Vaktaal 22 (2009), 2-7. pdf
‘In de voetsporen van Piet Paaltjens’, in: Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 2 (2008), 8-9. pdf
‘Zelf dichter worden’, in: Van twaalf tot achttien (februari 2008), 26-27. pdf
Rick Honings & Jolien Stroo, ‘“Ik ben geen echte kinderboekenschrijver”. Interview met Jan Terlouw. Twello, 23 juni 2008’, in: Vaktaal 21 (2008), 2-6. pdf
‘Een orang-oetan in Haarlem’, in: Bilderdijkkist. Haarlem: De Zingende Zaag, 2006, 1-8. pdf

Bijdragen aan boeken, bundels en reeksen

2024 ‘The Sense of Beauty. Seeing and Hearing in the Work of Franz Wilhelm Junghuhn’, in: Judith E. Bosnak & Rick Honings (red.), The Malay Archipelago Trough Travellers’ Eyes (1800-1900). Singapore: NUS Press, 2023 (te verschijnen).
2023 ‘Pleasure and Leisure on the Island of Java. Traces of Early Tourism in Dutch and Indonesian Travel Writing, circa 1860-1880’, in: Decolonising Travel Studies (Routledge’s Hakluyt Society Studies in the History of Travel series), 2023 (te verschijnen).
‘Het miskende genie. Beeld en imago van Piet Paaltjens’, in: Sander Bax, Lieke van Deinsen, Rick Honings & Bertram Mourits, Iconische  schrijvers. Geschiedenis van het Nederlandse auteursportret. Zutphen: Walburg Pers, 2023, 125-133.
‘Van Byroniaan tot borstbeeld. De literaire en visuele transformaties van Nicolaas Beets’, in: Sander Bax, Lieke van Deinsen, Rick Honings & Bertram Mourits, Iconische  schrijvers. Geschiedenis van het Nederlandse auteursportret. Zutphen: Walburg Pers, 2023, 93-103.
‘De modieuze melancholicus. Beeld en zelfbeeld van Willem Bilderdijk’, in: Sander Bax, Lieke van Deinsen, Rick Honings & Bertram Mourits, Iconische  schrijvers. Geschiedenis van het Nederlandse auteursportret. Zutphen: Walburg Pers, 2023, 83-91.
Sander Bax, Lieke van Deinsen, Rick Honings & Bertram Mourits, ‘De verbeelding van de schrijver. Inleiding’, in: Sander Bax, Lieke van Deinsen, Rick Honings & Bertram Mourits, Iconische  schrijvers. Geschiedenis van het Nederlandse auteursportret. Zutphen: Walburg Pers, 2023, 9-18.
Judith E. Bosnak & Rick Honings, ‘Roaring Tigers, Grunting Buffalo, and Slithering Snakes Along the Javanese Road. A Comparative Examination of Dutch and Indonesian Travel Writing ‘, in: Rick Honings & Esther Op de Beek (red.), Animals in Dutch Travel Writing, 1800-Present. Leiden: Leiden University Press, 2023, 29-77. pdf
Rick Honings & Esther Op de Beek, ‘Introduction’, in: Rick Honings & Esther Op de Beek (red.), Animals in Dutch Travel Writing, 1800-Present. Leiden: Leiden University Press, 2023, 9-26. pdf
‘Indigenous Eyes: Javanese Colonial Travel Texts as Autoethnographic Expressions: The Case of Purwalelana and Suparta’, in: Doris Jedamski & Rick Honings (red.), Travelling the Dutch East Indies. Historical Perspectives and Literary Representations. Hilversum: Verloren, 2023, 138-168. pdf
Doris Jedamski & Rick Honings, ‘Introduction’, in: Doris Jedamski & Rick Honings (red.), Travelling the Dutch East Indies. Historical Perspectives and Literary Representations.  Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2023, 9-23. pdf
2022 ‘De ontwortelde oranjeboom’, in: Wim van Anrooij & Paul Hoftijzer (red.), Tot publijcque dienst der studie. Boeken uit de Bibliotheca Thysiana. Hilversum: Verloren, 2022, 190-191, 226. pdf
‘Dido Michielsen: Lichter dan ik’, in Lexicon van literaire werken (juni 2022), 37-48. pdf
Rick Honings & Judith Bosnak, ‘1865. Poerwolelono beschrijft zijn geboorte-eiland Java’, in: Lex Heerma van Voss, Nadia Bouras, Marjolein ’t Hart e.a. (red.), Nog meer Wereldgeschiedenis van Nederland. Amsterdam: Ambo/Anthos, 2022, 391-396.
‘“Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab engkau adalah orang Belanda!” Nicolaas Beets, Hindia Belanda, dan citra diri nasional’ / ‘“Dankt allen God en weest verblijd, omdat gij Nederlanders zijt!” Nicolaas Beets, Nederlands-Indië en het nationale zelfbeeld’, in: Lilie M. Roosman, Eliza Gustinelly, Zahroh Nuriah & Marc le Clercq (red.), 50 Tahun. Studi Belanda di Indonesia / 50 jaar Studie Nederlands in Indonesië. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2022, 195-210. pdf
‘The First Indonesian Doctorate. Hoesein Djajadiningrat, Critische Beschouwing van de Sadjarah Bantĕn. Haarlem, 1913’, in: Kasper van Ommen & Garrelt Verhoeven (red.), Books That Made History. 26 Books from Leiden That Changed the World.  Leiden: Brill, 2022, 191-199. pdf
‘De eerste Indonesische doctor. Hoesein Djajadiningrat, Critische beschouwing van de Sadjarah Bantĕn. Haarlem, 1913’, in: Kasper van Ommen & Garrelt Verhoeven (red.), Boeken die geschiedenis schreven. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2022, 190-199. pdf
2021 Amalia Astari & Rick Honings, ‘Onschuldige kinderen van de kolonie? Ot en Sien in Nederlandsch Oost-Indië’, in: Rick Honings, Coen van ’t Veer & Jacqueline Bel. (red.), De postkoloniale spiegel. De Nederlands-Indische letteren herlezen. Leiden: Leiden University Press, 2021, 181-195. pdf
‘“Hij blijft tegenover de Inlander een rasechte koloniaal”: P.A. Daum’, in: Rick Honings, Coen van ’t Veer & Jacqueline Bel. (red.), De postkoloniale spiegel. De Nederlands-Indische letteren herlezen. Leiden: Leiden University Press, 2021, 99-121. pdf
Rick Honings, Coen van ’t Veer & Jacqueline Bel, ‘Inleiding’, in: Rick Honings, Coen van ’t Veer & Jacqueline Bel. (red.), De postkoloniale spiegel. De Nederlands-Indische letteren herlezen. Leiden: Leiden University Press, 2021, 9-27. pdf
2020 Rick Honings & Lotte Jensen, ‘Nazionalisti, romantici, realisti’, in: Roberto Dagnino & Marco Prandoni, Cultura letteraria neerlandese. Autori, testi e contesti dal Medioevo a oggi. Milano: Hoepli, 2020, 189-207. pdf
‘Van duivel tot idool. Het Napoleonbeeld in de negentiende eeuw’, in: Lotte Jensen (red.), Napoleons nalatenschap. Sporen in de Nederlandse samenleving. Amsterdam: De Bezige Bij. 105-122. pdf
‘“Herdingh is geen bloot koopman”. Een auteur-uitgever-relatie in de negentiende eeuw’, in: Wim van Anrooij, Anna Dlabacova, Erik Geleijns, Jef Schaeps, Geert Warnar & Sylvia van Zanen (red.) Om het boek. Cultuurhistorische bespiegelingen over boeken en mensen. Hilversum: Verloren, 167, 205-212. pdf
‘Romantische relieken. Materiële objecten uit de Bilderdijk-collectie’, in: Rick Honings & Gert-Jan Johannes (red.), Een sublieme nalatenschap. De erfenis van Willem Bilderdijk. Leiden: Leiden University Press, 233-244, 273-274. pdf
Rick Honings & Gert-Jan Johannes, ‘Inleiding’, in: Rick Honings & Gert-Jan Johannes (red.), Een sublieme nalatenschap. De erfenis van Willem Bilderdijk. Leiden: Leiden University Press. 9-15. pdf
2019 ‘Een koloniale idealist in de Oost. Met Jacob Haafner op reis in India’, in: Christina T. Suprihatin, Munif Yusuf & Jaap Grave (red.) Weg tot het Oosten. Afscheidsbundel voor Kees Groeneboer. Depok: Universitas Indonesia, 1-9. pdf
2018 ‘Poet and Professor: Adam Simons’, in: Rick Honings, Gijsbert Rutten & Ton van Kalmthout (red.), Language, Literature and the Construction of a Dutch National Identity (1780-1830). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018, 73-96. pdf
‘De zingende Biesheuvel. De overtuigingskracht van de literaire outcast’. In: Jaap de Jong, Olga van Marion & Adriaan Rademakers (eds.), Vertrouw mij! Manipulaties van imago. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018, 107-113. pdf
‘De carrousel van de dood. Willem Bilderdijk en zijn overleden kinderen’, in: Rick Honings, Olga van Marion & Tim Vergeer (red.), Van Constantijntje tot Tonio. Het dode kind in de Nederlandse literatuur. Hilversum: Verloren, 2018, 71-87. pdf
Rick Honings & Tim Vergeer, ‘Van Constantijntje tot Tonio. Bij wijze van inleiding’, in: Rick Honings, Olga van Marion & Tim Vergeer (red.), Van Constantijntje tot Tonio. Het dode kind in de Nederlandse literatuur. Hilversum: Verloren, 9-17. pdf
‘Herman Brusselmans: Uitgeverij Guggenheimer’, in: Lexicon van literaire werken. Antwerpen 2018. pdf
Lemma’s van ‘De Bijenkorf (1807-1810)’, ‘De nieuwe bijenkorf (1810)’, ‘De Spectator der studenten (1773-1774)’, ‘De Vaderlandsche Letter-oefeningen (1761-1876)’, ‘De politieke snapper (1785)’, ‘De Leydsche stedemaegd en haeren getrouwen burger (1786)’, ‘Weekblad voor den zoo genaamden gemeenen man (1797-1800)’, ‘Weekblad tot nut van ’t algemeen (1801-1804)’, in: Rietje van Vliet (red.), Encyclopedie van Nederlandstalige tijdschriften tot 1815. https://www.ent1815.nl
2017 ‘Travelling through the Emerald Belt. A Plea for a Postcolonial Double Perspective’, in: Alexander van Reeuwijk (red.), Voyage of Discovery. Exploring the Collections of the Asian Library at Leiden University. Leiden: Leiden University Press, 2017, 166-177. pdf
‘Een leesbibliotheekhouder op Begraafplaats Groenesteeg. Op zoek naar C.C. van der Hoek’, in: Wim van Anrooij & Paul Hoftijzer (red.), Lezen! Bijdragen over tien eeuwen boek- en leescultuur in de Lage Landen. Hilversum: Verloren, 2017, 139-145. pdf
Gaston Franssen & Rick Honings, ‘Idolizing Authorship: An Introduction’, in: Gaston Franssen & Rick Honings (red.), Idolizing Authorship. Literary Celebrity and the Construction of Identity, 1800 to the Present. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017, 11-27. pdf
‘The Dutch Byron: Nicolaas Beets (1814-1903)’, in: Gaston Franssen & Rick Honings (red.), Idolizing Authorship. Literary Celebrity and the Construction of Identity, 1800 to the Present. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017, 58-79. pdf
2016 Gaston Franssen & Rick Honings, ‘Introduction: Starring the Author’, in: Gaston Franssen & Rick Honings (red.), Celebrity Authorship and Afterlives in English and American Literature. London: Palgrave Macmillan, 2016), 1-21. pdf
Rick Honings & Peter van Zonneveld, ‘Geborgenheid in kleine kring. De Maatschappij 1813-1848’, in: Ton van Kalmthout, Peter Sigmond & Aleid Truijens (red.), Al die onbekende beroemdheden. 250 jaar Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Leiden: University Press, 2016, 50-83. pdf
2015 Rick Honings & Bettina Noak, ‘Introduction’, in: Jaap Grave, Rick Honings & Bettina Noak (red.), Illness and Literature in the Low Countries. From the Middle Ages until the 21th Century. Göttingen: V&R Unipress, 2015, 9-18. pdf
‘Een kind in de kolonie. De tienjarige Anna Abrahamsz op Java’, in: Rick Honings & Peter van Zonneveld (red.), Een tint van het Indische Oosten. Reizen in Insulinde 1800-1950. Hilversum: Verloren, 2015, 107-117, 280-281 (tevens verschenen in Indische Letteren). pdf
Rick Honings & Peter van Zonneveld, ‘Inleiding’, in: Rick Honings & Peter van Zonneveld (red.), Een tint van het Indische Oosten. Reizen in Insulinde 1800-1950. Hilversum: Verloren, 2015, 9-16. pdf
‘“Reeds sedert Maandag heb ik opium moeten gebruiken…” Willem Bilderdijk en het imago van de ware dichter’, in: Gert-Jan Johannes, Joris van Eijnatten & Piet Gerbrandy (red.), De post van Bilderdijk. Een bundel beschouwingen over brieven voor Marinus van Hattum. Amstelveen: EON Pers, 2015, 89-97. pdf
Rick Honings & Steven Honings, ‘The Poet as Patient. The Curious Case of Willem Bilderdijk: a Retrospective Approach’, in: Jaap Grave, Rick Honings & Bettina Noak (red.), Illness and Literature in the Low Countries. From the Middle Ages until the 21st Century. Göttingen, V&R Unipress, 2015, 121-138. pdf
Jaap Goedegebuure & Rick Honings, ‘Frans Kellendonk, een korte schets van leven en werk, in: Frans Kellendonk, Verzameld werk. Twee delen in een cassette. Bezorgd door Jaap Goedegebuure & Rick Honings. Amsterdam: Querido, 2015, 581-594. pdf
2014 ‘De pestilentie te Katwijk van Aarnout Drost. Een raadselachtig romanexperiment’, in: Rick Honings, Lotte Jensen & Olga van Marion (red.), Schokkende boeken! Hilversum: Verloren, 2014, 229-237. pdf
Rick Honings & Lotte Jensen, ‘“I don’t get it dude, what’s so controversial about this?” Bij wijze van inleiding’, in: Rick Honings, Lotte Jensen & Olga van Marion (red.), Schokkende boeken! Hilversum: Verloren, 2014, 9-17. pdf
‘Oproerig mosselwijf, rebelse bakker, vette lector. Orangisme tijdens de patriottentijd’, in: Henk te Velde & Donald Haks (red.), Oranje onder. Populair orangisme van Willem van Oranje tot nu. Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 2014, 91-113. pdf
‘Dimitri Verhulst: De laatkomer’, in: Lexicon van literaire werken. Groningen 2014.
2013 ‘Lillende lijven, krakende knoken en geknotte koppen. Johannes le Francq van Berkhey en de Slag bij de Doggersbank’, in: Nina Geerdink & Lotte Jensen (red.), Oorlogsliteratuur in de Vroegmoderne tijd. Vorm, identiteit en herinnering. Hilversum: Verloren, 2013, 135-149, 222-224. pdf
‘Sic transit gloria mundi. Vergankelijkheid en verlangen bij François HaverSchmidt’, in: Rick Honings & Olf Praamstra (red.), Ellendige levens. Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw. Hilversum: Verloren, 2013, 217-226. pdf
Rick Honings & Olf Praamstra, ‘Ellendige levens in de negentiende eeuw. Bij wijze van inleiding’, in: Rick Honings & Olf Praamstra (red.), Ellendige levens. Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw. Hilversum: Verloren, 2013, 9-13. pdf
‘Een Zuid-Afrikaanse Marilyn Monroe. De beeldvorming van Ingrid Jonker in Nederland’, in: Peter Liebregts & Olf Praamstra (red.), Schrijven over Zuid-Afrika. Amsterdam: Suid Afrika Instituut, 2013, 137-152. pdf
‘Arnon Grunberg: De man zonder ziekte’, in: Lexicon van literaire werken. Groningen 2013.
‘Jeroen Brouwers: Datumloze dagen’, in: Lexicon van literaire werken. Groningen 2013.
2012 ‘The Great Disagreeable? A Different Image of Willem Bilderdijk’, in: Akten des XII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik. Vielheit und Einheit der Germanistik Weltweit. Vol. 3. Frankfurt: Peter Lang, 2012, 267-273. pdf
‘Dichter en Bataaf in ’t onbedwingbaar hart. Het bewogen leven van Johannes le Francq van Berkhey’, in: Het onbedwingbare hart. Een keuze uit het werk van de Leidse dichter Johannes le Francq van Berkhey (1729-1812). Bezorgd, ingeleid en toegelicht door Rick Honings. Zoeterwoude: Uitgeverij Astraea, 2012, 13-29. pdf

Joost van Driel & Rick Honings, ‘Pornografie in de Nederlandse literatuur. Bij wijze van inleiding’, in:  Joost van Driel & Rick Honings (red.), Pornografie in de Nederlandse literatuur. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2012, 7-11. pdf

‘Een aanwinst voor de bordeelliteratuur. Lidewyde, Een Liefde en de doorbraak van de pornografie’, in: Joost van Driel & Rick Honings (red.), Pornografie in de Nederlandse literatuur. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2012, 62-73. pdf

‘Permanente polemist of vulgaire hork? Herman Brusselmans en zijn strijd tegen de Literatuur’, in: Suzanne Fagel, Eep Francken & Rick Honings (red.), Strijd! Polemiek en conflict in de Nederlandse letteren. Leiden: Leiden University Press, 2012, 204-211. pdf
‘Gerard Reve: Het hijgend hert’, in: Lexicon van literaire werken. Groningen 2012.
2011 ‘Van doortrapte feeks tot verliefde gravin. Jacoba van Beieren in de negentiende-eeuwse literatuur’, in: Rick Honings & Olga van Marion (red.), Vrouw van het Vaderland. Jacoba van Beieren in literatuur en kunst. Haarlem: Kastelenstichting Holland en Zeeland, 2011, 75-95. pdf
Rick Honings & Olga van Marion, ‘Het verbeelde leven van Jacoba van Beieren’, in: Rick Honings & Olga van Marion (red.), Vrouw van het Vaderland. Jacoba van Beieren in literatuur en kunst. Haarlem: Kastelenstichting Holland en Zeeland, 2011, 7-11. pdf
‘Het topje van de leesberg. Op zoek naar de negentiende-eeuwse leescultuur’, in: Berry Dongelmans & Paul Hoftijzer (red.), Groeiboek. Aspecten van de geschiedenis van het Nederlandse boek. Leiden: De Ammoniet, 2011. (Ook verschenen als boekje, uitgegeven door De Ammoniet, in een oplage van 50 exemplaren ter gelegenheid van mijn promotie, 2011). pdf
‘Franca Treur: Dorsvloer vol confetti’, in: Lexicon van literaire werken. Groningen 2011.
2010 ‘Karel Glastra van Loon: De Passievrucht’, in: Lexicon van literaire werken. Groningen 2010.
‘Jean Pierre Rawie’, in: Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur. Groningen 2010. pdf
2007 ‘HaverSchmidt in Heidelberg’, in: Monica Soeting (red.), Tübingen, Heidelberg, Freiburg. Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2007, 148-150.

Recensies

2023
‘Een monumentale biografie over een vergeten feministe’ [Over: Annette Faber, Elise van Calcar (1822-1904). Een gedreven en begeesterd leven. Hilversum 2022], in: Vooys 41 (2023) 1, 66-69. pdf
2022
[Over: Lisa Kuitert, Met een drukpers de oceaan over. Koloniale boekcultuur in Nederlands-Indië 1816-1920. Amsterdam 2020], in: BMGN – Low Countries Historical Review 137 (2022). pdf
2016 ‘Recensie’ [Over: Laurens Ham, Door Prometheus geboeid. De autonomie en autoriteit van de moderne Nederlandse auteur. Hilversum 2015], in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Platform Boekbeoordelingen, 2016.
2015 ‘Angstaanjagend maar beminnelijk’ [Over: Arjen Fortuin, Geert van Oorschot, uitgever. Amsterdam 2015], in: NRC Handelsblad, 7 november 2015. pdf
‘Is dit genoeg: een stuk of wat gedichten?’ [Over: Dini Helmers, Bilderdijks Odilde. Het leven van Catharina Rebecca Woesthoven. Soest 2014], in: Spiegel der Letteren 57 (2015), 215-217. pdf
2014 ‘Recensie’ [Over: Erik Halbe de Jong, Weldenkende burgers en Oranjeliefhebbers. Patriotten en Prinsgezinden in Leiden 1775-1795. Hilversum 2014], in: Holland. Historisch Tijdschrift, 4 augustus 2014.
2013 ‘Recensie’ [Over: Janneke Weijermans, Stiefbroeders. Zuid-Nederlandse letteren en natievorming onder Willem I, 1814-1834. Hilversum 2002], in: De Negentiende Eeuw 37 (2013), 163-165.
‘Vijandschap en verzoening’. [Over: Ruud Spruit, Kokarde. Patriotten en Oranjeklanten op weg naar 1813-1815. Houten/Antwerpen 2013.], in: Spiegel der Letteren 55 (2013), 544-546. pdf
2012 ‘Het laboratorium van de literatuur’. [Over: Greet Draye, Laboratoria van de natie. Literaire genootschappen in Vlaanderen 1830-1914. Nijmegen 2009], in De Negentiende Eeuw 36 (2012), 156-157. pdf
‘De ironische geest van Jacob Geel’. [Recensie over: Jacob Geel, Onderzoek en phantasie (2 dln.) Ed. Willem van den Berg & Piet Gerbrandy. Hilversum 2011], in: Spiegel der Letteren 54 (2012), 378-381. pdf
‘Voer voor Bilderdijkianen’. [Over: Willem Bilderdijk, Het Dichterlijk Tafereel der Stad Leyden, in den avond en nacht van den 12n van Louwmaand 1807, door Mr. R.H. Arntzenius, aan een’ oud’ Liefhebber der Dichtkunst voorgelezen. Amstelveen 2012], in: Spiegel der Letteren 54 (2012), 516-518. pdf
‘Boekbespreking’. [Over: Gerard Leliefeld, Over het leven van een zonderling genie. Mr. Willem Bilderdijk (1756-1787)], in: Het Bilderdijk-Museum 29 (2012), 36-37.
2011 ‘De triomf van het boek’. [Over: Boudien de Vries, Een stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem 1850-1920. Nijmegen 2011], in: De boekenwereld. Tijdschrift voor boek en prent 28 (2011), 117-119. pdf
‘Recensie’. [Over: Christophe Madelein, Juigchen in den adel der menschlijke natuur. Het verhevene in de Nederlanden (1770-1830). Gent 2010], in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 127 (2011), 432-434. pdf
2009 ‘De negentiende eeuw zonder Tachtigersbril’. [Over: Willem van den Berg & Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1800-1900. Amsterdam 2009], in: Vaktaal 22 (2009) 1, 13-16. pdf
‘De Leidse Domperfabriek’. [Over: A. & M. Kagchelland, Van dompers en verlichten. Een onderzoek naar de confrontatie tussen het vroege protestantse Réveil en de Verlichting in Nederland (1815-1826). Delft 2009], in: Vaktaal 22 (2009) 1, 21-22. pdf
2008 ‘De teloorgang van de literatuur’. [Over: William Marx, Het afscheid van de literatuur. De geschiedenis van een ontwaarding 1700-2000. Amsterdam [etc.] 2008], in: Vaktaal 21 (2008) 4, 24-25. pdf
‘Hoezo “Pruikentijd” saai?’ [Over: Pieter van Wissing (red.), Stookschriften. Pers en politiek tussen 1780 en 1800. Nijmegen 2008], in: Vaktaal 21 (2008) 3, 20-21. pdf
‘De prehistorie van het literatuuronderwijs’. [Over: G.J. Johannes, Dit moet U niet onverschillig wezen! De vaderlandse literatuur in het Noord-Nederlands voortgezet onderwijs 1800-1900. Nijmegen 2007], in: Vaktaal 21 (2008) 2, 17-18. pdf
‘Recensie’. [Over: Elisabeth Wolff & Agatha Deken, Geschrift eener bejaarde vrouw. Bew. en uitgeg. door André Hanou. Amsterdam 2007], in: Vaktaal 21 (2008) 1, 16-18. pdf
‘Voort, raderen, voort!’ [Over: J.J. Cremer, Kinderarbeid. J.J. Cremer en de Leidse fabriekskinderen. Ingel. door Cor Smit & hertaald door Korrie Korevaart. Leiden 2008], in: Metaal 5/2 (2008), 21-22. pdf
‘Een stad met een ziel’. [Over: André Bouwman, Berry Dongelmans e.a., Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden 1260-2000. Leiden 2008], in: Metaal 5 (2008) 1, 17-19. pdf
2007 ‘De beul van Haarlem’. [Over: Olf Praamstra, Busken Huet, een biografie. Amsterdam 2007], in: Metaal 4 (2007) 2, 18-22. pdf

Columns, korte teksten, overig

2023 Rick Honings & Lotte Jensen, ‘Jacob Haafner was geen koloniaal’, in: NRC Handelsblad, 9 februari 2023. pdf
Rick Honings & Ton van Kalmthout, ‘Da Costa en Bilderdijk (2023)’ [Interview met Kees van der Staaij], in: Ardjan Boersma e.a. (red.), Met recht Kees. 25 jaar daad bij het Woord. Apeldoorn: De Banier, 2023, 185-188.
2022 ‘De Nederlandse literatuur is groter dan Nederland’, Website Neerlandistiek.nl, 10 juni 2022.
2018 ‘Schatgraven in de negentiende eeuw’, website Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 20 augustus 2018.
2017 ‘Herman & ik. Herman zag dat het goed was’ [column]’, in: Mare, 22 juni 2017.
‘Herman & ik. De beste beffer van Vlaanderen’ [column], in: Mare, 13 april 2017.
‘Herman & ik. De man die te weinig boeken schreef’ [column], in: Mare, 23 maart 2017.
‘Herman & ik. De nieuwe Guggenheimer-cocktail’ [column], in: Mare, 16 februari 2017.
‘Herman & ik. De man die naast Brusselmans sliep’ [column], in: Mare, 26 januari 2017.
2016 ‘Herman & ik. Waarom geweld lekker is’ [column], in: Mare, 15 december 2016.
‘Herman & ik. De Brusselmans-bedevaart’ [column], in: Mare, 17 november 2016.
‘Herman & ik. Ware aard van een wijvenmagneet’ [column], in: Mare, 27 oktober 2016.
‘Herman & ik. De eerste ontmoeting’ [column], in: Mare, 29 september 2016.
‘Herman & ik. Hoe het gedweep verdween’ [column], in: Mare, 8 september 2016.
2014-2017 Rick Honings, Olga van Marion & Tim Vergeer, ‘Dutch Studies: Dutch literature’, in: The Year’s Work in Modern Language Studies 74, 75, 76, 77. Leiden: Brill, 2014 2015 2016 2017

Lezingen en optredens (selectie)

2023 ‘De koloniale herinnering in het werk van J.J. Voskuil’, Zevende Indische Letterenlezing, september 2023.
2022 ‘Een koloniale ramp. De Krakatau-uitbarsting van 1883 en de verwerking van het koloniale verleden’, Cleveringa-lezing, Parijs, 29 november 2022.
‘Afscheid in de Indische letteren. Bij wijze van inleiding’, openingslezing Bronbeek-symposium, 6 november 2022.
‘Krakatau on fire! De literaire verwerking van de ramp van 1883’, symposium Koloniale rampen (Week van de Koloniale Geschiedenis), Bronbeek, 2 oktober 2022.
‘Luisteren naar geluiden: Frans Wilhelm Junghuhn’, congres over koloniale literatuur, Universitas Indonesia, 12 september 2022.
‘Zintuiglijkheid in de Nederlands-Indische (reis)literatuur’, INV-congres, Radboud Universiteit Nijmegen, 23 augustus 2022.
‘De eerste Indonesische doctor’, lezing bij opening tentoonstelling Books that Made History, Museum van Oudheden, 22 juni 2022.
‘A letter to Van Oudijck’, workshop Multilingual Perspectives on the Colonial Novel, Oxford University, 25 mei 2022.
2021 ‘Een vaccinator op bezoek bij Bilderdijk. P.P. Roorda van Eysingsa in Indië en Haarlem’, symposium Rampen in de tijd van Bilderdijk, Universiteitsblbiotheek Leiden, 10 december 2021.
‘Van duivel tot idool. Napoleon in de negentiende eeuw’, Symposium Vereniging Oud Leiden, 5 november 2022.
‘Dankt allen God en weest verblijd, Omdat gij Nederlanders zijt’. Nicolaas Beets, Indië en het Nederlandse zelfbeeld’. Keynote-lezing congres Vijftig jaar studie Nederlands in Indonesië, Jakarta, 3 november 2021.
‘Schrijvers over Leiden’, lezing bij de uitreiking van de Scaliger-penning op 23 september 2021.
‘Het land van “Oosterzonnegloed”. Sporen van Indië in negentiende-eeuwse schrijversarchieven’, oratie Universiteit Leiden, 13 september 2021.
‘Een sublieme nalatenschap. De erfenis van Bilderdijk’, alumnilezing Universiteit Leiden, 11 februari 2021.
2020 Het Napoleon-beeld in de negentiende eeuw’, KNAW Amsterdam (boekpresentatie Napoleons nalatenschap), 28 oktober 2020.
Het eiland van vuurrazernij. De Krakatau-ramp van 1883 en de Nederlandse literatuur, 29ste Bert van Selm-lezing. Universiteit  Leiden, 31 augustus 2020.
2019 ‘De literaire verwerking van de uitbarsting van de Krakatau in 1883’, congres Rampzalig Nederland. De omgang met rampen in Nederland en Vlaanderen 1780-1940, 20 december 2019 (samen met Judith Bosnak)
‘Traveling in the Dutch East Indies. Plea for a Counter Narrative’, International Convention of Asia Scholars (ICAS), Leiden, 19 juli 2019.
2018 ‘Literaire roem in de negentiende eeuw: Bilderdijk, Beets en Byron’, Byron-genootschap Nederland, Amsterdam, 15 december 2018.
‘Schrijvers met sterrenstatus’. Studium Generale-lezing, Leiden, 19 november 2018.
‘De blik van de inheemse reiziger. Een couter narrative voor de Indische Letteren’, lezing tijdens Colloquiem Neerlandicum van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, Leuven, 30 augustus 2018
‘De terugkeer van de auteur in de literatuurgeschiedenis’. Congres Achter de verhalen. Universiteit van Antwerpen, 18 april 2018
2017 ‘Het auteurschap van Herman Brusselmans’. Gent, tijdens boekpresentatie Hij schreef te weinig boeken van Herman Brusselmans, 23 september 2017
2016 ‘Literary Celebrity’. Thema-avond Spui 25 Amsterdam, 1 december 2016
‘Bij de dood van Tollens’. Tollens-symposium Leiden, 21 oktober 2016
‘Mutatuli als celebrity’. Multatuli Museum, Amsterdam, 5 maart 2016
‘De dichter als patiënt’, workshop/presentatie van de bundel Illness and Literature, Freie Universität Berlin, 12 maart 2016
‘Manuscriptenjagers, dwepers en toeristen. Literaire fancultuur rond Bilderdijk en Da Costa’. Vereniging Het Bilderdijk Museum, VU Amsterdam, 4 maart 2016
2015 ‘Beets en Byron: tussen celebrity en fandom’, Colloquiem Neerlandicum van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, Leiden, 19 augustus 2015
‘Een kind met koloniale ogen: Anna Abrahamsz op Java’. Congres 45 jaar Studie Nederlands in Indonesië. Universitas Indonesia, Jakarta/Depok, 16 april 2015
2014 ‘Bilderdijk Superstar. Literaire fancultuur in de negentiende eeuw’, Vijfde Bilderdijk-lezing, Stichting Bilderdijk Haarlem, 19 december 2014
‘Een kind in de kolonie: Anna Abrahamsz op Java’, Indische Letteren-symposium ‘Reizen in Indië’, Bronbeek, Arnhem, 9 november 2014
‘Celebrity and Calvinism in the Netherlands’, University of Londen, Celebrity Studies Journal Conference, 19 juni 2014
‘Geschiedenis en uitgangspunten van de Bilderdijk-biografie’, Vereniging Het Bilderdijk Museum, VU Amsterdam, 28 februari 2014
‘Willem Bilderdijk als celebrity’, OSL-workshop Auteurschap en Celebrity, Universiteit van Amsterdam, 31 januari 2014
2013 ‘Zingende nachtegaal of politieke activist? De dichterlijke gespletenheid van Willem Bilderdijk’, symposium Radboud Universiteit Nijmegen, 29 november 2013
Diverse lezingen en optredens in het kader van de verschijning van de Bilderdijk-biografie, o.a. bij debatcentrum De Nieuwe Liefde, Amsterdam, 15 november 2013
‘Indië in de marge. Exotische ingrediënten in de Nederlandse literatuur’. Symposium Indische Letteren. Universiteit Leiden, 5 april 2013
2012 ‘Van grootste dichter tot rijmelende kwakzalver. Multatuli’s aanval op Willem Bilderdijk’. Multatuli Museum. Amsterdam, 3 november 2012
‘Het onbedwingbare hart. Johannes le Francq van Berkhey en het Leidse literaire leven’. P.J. Blok-lezing. Museum De Lakenhal Leiden, 23 oktober 2012
‘Literatuur als wapen in de patriottentijd’. Congres Oorlogsliteratuur. Radboud Universiteit Nijmegen, 8 juni 2012
‘Jacoba als projectiescherm. Jacoba van Beieren en de Nederlandse literatuur’. Siegenbeek-lezing. Universiteit Leiden, 26 april 2012
‘De Adelaar en de Olympiër. Bilderdijk en Goethe in profiel en contrast’. Congres Achter de verhalen, Universiteit Utrecht, 19 april 2012
‘Levensgenot versus levenslijden. Goethe en Bilderdijk’, Colloquium Institut für Deutsche und Niederländische Philologie. Freie Universität Berlin, 15 februari 2012
2011 ‘“Ô Bloem der Steden”. Leiden in de ogen van buitenlandse reizigers, 1760-1860’. Werkgroep Conventie en Originaliteit. Universiteit Leiden, 7 november 2011
‘De Belgische Opstand en het literaire leven’. KNHG-congres 2011        (Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap), ‘Traumatische ervaringen in de   geschiedenis der Nederlanden’. Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 27 april 2011
‘Tydemannen, Bilderdijk en de Maatschappij’. Meinard Tydeman, een multidisciplinair symposium. Universiteit Leiden, 24 februari 2011
‘De “ware” dichter. Willem Bilderdijk en de institutionele context van zijn tijd. Cross-over Congres. Universiteit Leiden, 12 januari 2011
2010 ‘Indische schipbreukpoëzie. De ondergang van de stoomboot Willem I (1837) als prijsvraag’. Symposium Indische Letteren. Universiteit Leiden, 3 december 2010
‘At table with Bilderdijk. A new view of the Great Disagreeable’. Congres van de Internationale Vereinigung für Germanistik. University of Warsaw, 2 augustus 2010
‘Maatschappelijk bekroond en verguisd. Bilderdijks positie binnen de Maatschappij’. Vereniging Het Bilderdijk Museum, VU Amsterdam, 26 februari 2010
Het Piet Paaltjens-mysterie’. Studium Generale-lezing ‘Schrijvers en Theater’, n.a.v. Piet Paaltjens, de muzikale thriller. Universiteit Leiden, 16 februari 2010
2009 ‘Van kunst naar karaktermoord’, congres van de Werkgroep Achttiende Eeuw, Smaak en distinctie, Meertens Instituut Amsterdam, 24 januari 2009
2008 ‘Bourdieu in Leiden’, Grenzeloos. Graduate Conference voor Letterkundige Neerlandici. Universiteit Utrecht, 19 september 2008

Volg mij